Àrea privada ›

Àreas d'actuació

KM2 es fonamenta en la planificació patrimonial; en la implementació d'una metodologia de gestió a mig/llarg termini, basada en l'anàlisi del conjunt patrimonial immobiliari, en la proposta d'uns objectius, un pla d'acció, i en l'execució mitjançant un continu i rigorós control del binomi risc / rendibilitat .
 

  • Estudi de situació arrendatícia i possessòria de totes les entitats.
  • Potencial màxim d'explotació segons condicions de mercat per als diferents nivells d'inversió.
  • Preparació de pla de negoci per a actualització d'actius i millores en l'explotació, amb anàlisi de la rendibilitat associada a qualsevol inversió.
  • Execució del pla de negoci.
  • Negociació i assessorament en l'obtenció de finançament
  • Acompanyament fiscal al costat dels assessors de la propietat, estudis de contingències i riscos de gestió i inversió.
  • Aplicació d'estàndards de qualitat predictible definits al costat del client: "campament base".
  • Plantejaments d'inversió / desinversió estratègica.