Àrea privada ›

Àreas d'actuació

 • Oferim un servei integral de gestió basat en l'anàlisi del patrimoni immobiliari, la proposta d'objectius, la redacció d'un pla d'acció i la seva execució mitjançant un rigorós control del binomi risc/rendibilitat.

  • Estudi de situació arrendatícia i possessòria.
  • Potencial màxim d'explotació.
  • Preparació de pla de negoci.
  • Acompanyament fiscal.
  • Negociació i assessorament en l'obtenció de finançament.
  • Plantejaments de desinversió estratègica o de contingència.
 • Els nostres executius de comptes gestionen i administren diàriament tots els aspectes relacionats amb la cartera d'immobles.

  • Liquidació de rebuts mensuals.
  • Gestió de subministraments.
  • Gestió integral de reformes.
  • Gestió de fiança i dipòsit de garanties.
  • Gestió i liquidació d'IBI, IVA i taxes; declaracions IS i IRPF, actualització d'assegurances.
  • Anàlisi i revisió de valoracions cadastrals.
 • KM2 comercialitza en règim de lloguer i/o venda dels actius disponibles dels seus clients per tal d'obtenir el major valor al mercat.

  • Profund i actualitzat coneixement del mercat immobiliari.
  • Publicitat en principals portals immobiliaris.
  • Estudis de solvència.
  • Garanties, Solvència, Avals.
  • Scoring (selecció d'inquilins).
  • Gestions d'entrada i sortida i liquidació de fiances.
  • Negociació d'indemnitzacions.